Faktúry 2012

1. FA za telefón1 - T-Com
2. FA záloha - BrIS
3. FA za stavebné práce1 - SLOVDACH
4. FA za tlač - Ján Pavlovský
5. FA za kopírovanie - Ján Pavlovský
6. FA za vypracovanie ŽoNFP - Project management
7. FA za elektrinu1 - VSE
8. Členský príspevok - Ľubovnianske regionálne združenie
9. FA za vývoz odpadu1 - EKOS
10. FA za Hlásenie - EKOS
11. FA za odhrňovanie snehu1 - PVOD Údol
12. FA za telefón2 - T-Com
13. FA za elektrinu2 - VSE
14. FA za pečiatku - Ján Pavlovský
15. FA za odhrňovanie snehu2 - PVOD Údol
16. FA za prístup k Verejnej správe SR - S-EPI
17. FA za vývoz odpadu2 - EKOS
18. FA za účtovníctvo - BrIS
19. FA za telefón3 - T-Com
20. FA za licenciu - SOZA
21. FA za stavebné práce3 - SLOVDACH
22. FA za program - EXCO-HN
23. FA za požiar. ochranu - Andrej Kopčák
24. FA za stravné lístky - VAŠA Slovensko
25. FA za vývoz odpadu3 - EKOS
26. FA za separovaný zber - EKOS
27. FA za telefón4 - T-Com
28. FA odmeny - SLOVGRAM
29. FA za kopírovanie - Ing. Jozef Virostko
30. FA za vývoz odpadu4 - EKOS
31. FA za telefón5 - T-Com
32. FA za elektrinu5 - VSE
33. FA za vývoz odpadu5 - EKOS
34. FA za telefón6 - T-Com
35. FA za web - B&G management
36. FA za vývoz odpadu6 - EKOS
37. FA za separovaný zber - EKOS
38. Seminár - RVC-ZO
39. FA za telefón7 - T-Com
40. FA za rozbor vody - Podtatranská vodárenská prvádzková spoločnosť
41. FA za vývoz odpadu7 - EKOS
42. FA za foto obce - CASSOVIA BOOKS
43. FA za telefón8 - T-Com
44. FA za elektrinu 8- VSE
45. FA za kompatib. kazetu - BJ Print Distribution
46. FA za vývoz odpadu8 - EKOS
47. FA za telefón9 - T-Com
48. FA za rozbor vody - Podtatranská vodárenská prvádzková spoločnosť
49. FA za separovaný zber - EKOS
50. FA za pečiatku - Ján Pavlovský
51. FA za telefón10 - T-Com
52. FA za hrebeňovú väzbu - Ján Pavlovský
53. FA za vývoz odpadu10 - EKOS
54. FA za vývoz odpadu10. - EKOS
55. Vyúčtovanie - Úrad vlády SR
56. FA za telefón11 - T-Com
57. FA za prezentáciu obce
58. FA za elektrinu11 - VSE
59. Členský príspevok - Združenie miest a obcí Slovenska
60. FA za nájom - Slovenský pozemkový fond
61. FA za licenciu na PC - ESET
62. FA za vývoz odpadu11 - EKOS
63. FA za rýpadlo - Ing. Milan Štupák IVS
64. FA za telefón12 - T-Com
65. FA za klampiarske práce - Milan Valek
66. FA za nájom - Slovenský vodohospodársky podnik
67. Členský  príspevok - Regionálne vzdelávacie centrum
68. FA za separovaný zber - EKOS
69. FA za vývoz odpadu12 - EKOS