Zmluvy 2013

Zmluva o prevode vlastníctva - ZMOS - zverejnená dňa 02.01.2013:
Zmluva o prevode vlastníctva - ZMOS

Zmluva o dielo - Premier Consulting, spol. s r.o. - zverejnená dňa 31.05.2013:
Zmluva o dielo - str.1
Zmluva o dielo - str.2
Zmluva o dielo - str.3

Zmluva o kúpe nehnuteľnosti - Peter Arendáč - zverejnená dňa 12.06.2013:
Zmluva o kúpe nehnuteľnosti - str.1
Zmluva o kúpe nehnuteľnosti - str.2
Zmluva o kúpe nehnuteľnosti - str.3
Zmluva o kúpe nehnuteľnosti - str.4
Zmluva o kúpe nehnuteľnosti - str.5
Zmluva o kúpe nehnuteľnosti - str.6

Zmluva o poskytnutí služieb - HURINES, s.r.o. - zverejnená dňa 13.07.2013:
Zmluva o poskytnutí služieb - str.1
Zmluva o poskytnutí služieb - str.2
Zmluva o poskytnutí služieb - str.3

Nájomná zmluva - Aranka Salaňová - zverejnená dňa 07.08.2013:
Nájomná zmluva - str.1
Nájomná zmluva - str.2
Nájomná zmluva - str.3

Dodatok ku Zmluve o kúpe nehnuteľnosti - Peter Arendáč - zverejnený dňa 02.10.2013:
Dodatok ku Zmluve o kúpe nehnuteľnosti - str.1
Dodatok ku Zmluve o kúpe nehnuteľnosti - str.2
Dodatok ku Zmluve o kúpe nehnuteľnosti - str.3

Kúpna zmluva a Zmluva o dielo - Enermont - zverejnená dňa 03.10.2013:
Kúpna zmluva a Zmluva o dielo - Enermont - str.1
Kúpna zmluva a Zmluva o dielo - Enermont - str.2

Kúpna zmluva a Zmluva o dielo - Enermont - str.3
Kúpna zmluva a Zmluva o dielo - Enermont - str.4
Kúpna zmluva a Zmluva o dielo - Enermont - str.5
Kúpna zmluva a Zmluva o dielo - Enermont - str.6