Zmluvy 2011

Zmluva o dielo - Daniel Haničák - zverejnená dňa 16.04.2011:
Zmluva o dielo

Zmluva o poskytnutí peňažného daru - ZMOS - zverejnená dňa 05.10.2011:
Zmluva o poskytnutí peňažného daru

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - Úrad vlády SR - zverejnená dňa 15.11.2011:
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

Zmluva o dielo - SLOVDACH s.r.o. - zverejnená dňa 16.11.2011:
Zmluva o dielo

Objednávka kontraktu Garant 4 - VSE a.s. - zverejnená dňa 28.12.2011:
Objednávka kontraktu