Zmluvy 2020

Zmluvy 2020

Zmluva o bežnom účte - PRIMA BANKA , str.1

Zmluva o úvere č.75/004/20 , str.1

Zmluva o úvere č.75/005/20 , str.1

Zmluva o účte Univerzál , str.1

Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí NFP č.074PO220124 , str.1

Dodatok k zmluve o dielo Slovdach str.1

Zmluva výpožičke ŠÚ SR , str.1