Miestna samospráva

Kontakt

Obec Hajtovka
Hajtovka 24 
065 45 Plavnicamobil: (421) 0903 141 584

E-mail: pnosek@azet.sk

Bankové spojenie : VÚB  , číslo účtu SK80 0200 0000 0000 1572 5602

Počet obyvateľov : 69