Zmluvy 2012

Dodatok k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov zo dňa 14.11.2011 - Úrad vlády SR - zverejnený dňa 22.03.2012:
Dodatok k Zmluve

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestanosti - ÚPSVaR Stará Ľubovňa - zverejnená dňa 25.04.2012:
Dohoda o poskytnutí príspevku

Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie chráneného pracoviska - ÚPSVaR Stará Ľubovňa - zverejnená dňa 23.05.2012:
Dohoda o poskytnutí príspevku

Zmluva o poskytovaní hromadných údajov z katastra nehnuteľností - Katastrálny úrad v Prešove - zverejnená dňa 22.11.2012:
Zmluva o poskytovaní hromadných údajov

Dohoda o pristúpení ku Zmluve o vytvorení školského úradu - Obec Ľubotín - zverejnená dňa 22.12.2012:
Dohoda o pristúpení ku Zmluve