Faktúry 2013

1. FA za telefón1 - T-Com
2. Upomienka za nezaplat. FA - DM SERVIS
3. FA za progr. licenciu - BrIS
4. FA za dane - CART PRINT 
5. FA za obecné noviny - INPROST
6. FA za vývoz odpadu1 - EKOS

7. FA za Hlásenie a RV - EKOS
8. FA za telefón2 - T-Com
9. FA za elektrinu - VSE
10. FA za servis licencie - KASTNER
11. FA za vývoz odpadu2 - EKOS
12. FA za telefón3 - T-Com
13. FA za licenciu - SOZA
14. FA za sprejazd. miestn. komunik. - PVOD Údol
15. FA za projekt. dokumentaciu - HYDROING
16. FA za požiar. ochranu - Andrej Kopčák
17. Členský príspevok - Ľub. reg. združenie
18. FA za vývoz odpadu3 - EKOS
19. FA za separovaný zber - EKOS
20. FA za telefón4 - T-Com
21. FA za ŠKU - Obec Ľubotín
22. FA odmeny - SLOVGRAM
23. FA za kuchyňu - Ján Štucka NÁBYTOK
24. FA za opravu auta - GAMBOŠ AUTODIELY
25. FA za odpad - EKOS
26. FA za telefón5 - T-Com
27. FA za elektinu  -  VSE
28. FA za CVČ - Obec Plavnica
29. FA za odpad - EKOS
30. FA za aut.práva- SOZA
31. FA za nábytok - Nábytok Štucka
32. FA za náhr.diely- GAMBOŠ AUTODIELY

33. FA za elektrinu - VSE
34. FA za vývoz odpadu - EKOS
35. FA za telefón - Telekom
36. FA za poistenie - ČSOB poisťovňa
37. FA za vývoz odpadu - EKOS
38. FA za telefón - Telekom
39. FA za stránku obce - BG managment
40. FA za vývoz odpadu - EKOS
41. FA  za internetový portál - Poradca podnikateľa
42. FA za telefón - Telekom
43. FA za vývoz odpadu - EKOS
44. FA za natieranie strechy - Maliarstvo
45. FA za audit - Hurines
46. FA za elektrinu - VSE
47. FA za vývoz odpadu - EKOS
48. FA za telefón - Telekom
49. FA za projekt - HYDROING
50. FA za projekt - ARTUM
51. FA za vyjadrenie NATURA 2000
52. FA za vývoz odpadu - EKOS
53. FA za telefón - Telekom
54. FA za spracovanie žiadosti ROP-M.Dvorjak
55. FA za realizačný projekt - HYDROING
56. FA za vývoz odpadu - EKOS
57. FA za toner - VISION-TECH
58. FA za vývoz odpadu - EKOS
59. FA za telefón - Telekom
60. FA za rozbor vody - PVPS
61. FA za elektrinu - VSE
62. FA za prezentáciu na NETE - LISA
63. FA za telefón - Telekom
64. FA za vývoz odpadu - EKOS
65. FA za nájom pozemkov - SPF
66. FA za vývoz odpadu - EKOS
67. FA za Obecné noviny - INPROST
68. FA za telefón - Telekom
69. FA za Nájom potoka - SVP
70. FA za školenie -  RVC
71. FA za členské -  ZMOS