Voľby

Voľby do Národnej rady SR 2016 1

Komunálne voľby 2018

Počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia komunálnych volieb
Počet poslancov a obvodov
Menovanie zapisovateľa
Zverejnenie e-mailovej adresy o delegovaní členov volebnej komisie : pnosek@azet.sk
Zoznam zaregistrovaných kandidátov - poslancov OZ
Zoznam zaregistrovaných kandidátov - starosta

Zvolený starosta na obdobie 2019-2022
Zvolení poslanci na obdobie 2019-2022


Voľba prezidenta SR 2019

Zverejnenie e-mailovej adresy pre delegovanie členov okrskovej volebnej komisie : pnosek@azet.sk
Zoznam zaregistrovaných kandidátov na voľbu prezidenta  SR 2019 , str.1
Výsledky volieb 2019 I.kolo , str.1
Výsledky volieb 2019 II.kolo , str.1


Parlamentné voľby 2020

Zverejnenie e-mailovej adresy na voľbu poštou a delegovanie členov okrskovej volebnej komísie : pnosek@azet.sk
Poštová adresa : Obec Hajtovka , 06545 Hajtovka 24
Vyhlásenie volieb NR SR , str.1
Informácia pre Voliča , str.1
Výsledky volieb do NR SR 2020 v Hajtovke STR.1